Al het nieuws, Algemeen, Nieuws, Overheid

België | Bedrijfswagens worden weer wat zwaarder belast

Wie zijn bedrijfswagen ook voor privédoeleinden laat gebruiken wordt vanaf 1 januari 2017 wat zwaarder belast. De formule om het ‘voordeel van alle aard’ te berekenen wordt ieder jaar bijgesteld, zo meldt De Tijd.

Als uw kater van oudejaarsnacht verteerd is wacht u – op weg naar het werk met uw bedrijfswagen -mogelijk een nieuwe domper op de feestvreugde. Bedrijfswagens die ook voor privédoeleinden gebruikt mogen worden, worden naar jaarlijkse gewoonte opnieuw wat zwaarder belast.

Er zijn heel wat fiscale voordelen aan een bedrijfswagen gekoppeld. De aankoop, de belasting op inverkeersstelling (BIV), jaarlijkse verkeersbelasting, onderhoud van de wagen en verzekeringspremies zijn allemaal voor de rekening van het bedrijf. Het enige waar de werknemer of bedrijfsleider op belast wordt is het privégebruik van de wagen, incluis de verplaatsingen van en naar uw werk. In fiscale termen heet dat ‘een voordeel van alle aard’.

Forfait

Deze belasting is forfaitair en wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van het voertuig, de leeftijd, het type brandstof en de CO2-uitstoot. De uitstoot van de wagen (op papier althans) wordt vergeleken met de zogenaamde referentie-uitstoot. Het is die referentie die daalt en er dus voor zorgt dat bedrijfswagens zwaarder belast worden.

De referentie-uitstoot voor dieselwagens is vanaf 1 januari 87g/km (ten opzichte van 89g/km het jaar voordien). Voor benzine, aardgas en lpg-motoren daalt de referentie-uitstoot van 107 naar 105g/km.

Concreet?

Het basis CO2-percentage bedraagt 5,5%. Per gram dat u boven de referentie-uitstoot zit stijgt dat CO2-percentage met 0.1 procent, met een maximum van 18 procent. Indien het voertuig minder uitstoot dan de referentie daalt het basispercentage met een maximum van 4 procent, dit omdat elektrische voertuigen anders ‘gratis’ zouden rijden.

Een voorbeeld:

U krijgt op 1 januari een nieuwe bedrijfswagen. Deze kost 35.000 euro, rijdt op diesel en hij stoot 120 gram CO2 per gereden kilometer. Dat maakt dat deze wagen een CO2-percentage van 8,8 heeft (5,5 basis + 3,3 surplus). Het jaar voordien zou dat 8.6 zijn geweest. Concreet wil dat zeggen dat het belastbaar voordeel van alle aard op deze wagen volgende jaar 2640 euro bedraagt, in 2016 was dat 2580 euro geweest, wat neerkomt op een stijging van 60 euro.

Hoe groter het zogenaamde voordeel van alle aard, hoe meer bedrijfsvoorheffing er op uw loon ingehouden wordt, en hoe minder nettoloon u uiteindelijk overhoudt.

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.