Al het nieuws, Algemeen, Elektrische Auto, Nieuws, Zelfrijdende auto

Swov: zelfrijdende auto’s gevaar voor fietsers en voetgangers

Verkeersinstituut Swov vraagt om meer onderzoek naar de positie van voetgangers en fietsers in relatie tot zelfrijdende auto’s. Deze kwetsbare weggebruikers blijken zich anders te gedragen als een voertuig geen menselijke bestuurder heeft.

Wereldwijd zijn voetgangers en fietsers verantwoordelijk voor iets meer dan 25% van alle verkeersdoden, in Nederland voor bijna 40%. Vaak wordt gesteld dat het aantal verkeersdoden kan afnemen als er meer zelfrijdende voertuigen op de weg verschijnen, maar volgens de Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid is dat beslist niet zeker.

Want terwijl autonoom rijdende auto’s zich keurig houden aan de verkeersregels en maximumsnelheden, maken voetgangers en fietsers wél menselijke fouten. Ze begaan soms overtredingen en kunnen zich gedragen op een manier die een geautomatiseerd rijdend voertuig niet kan detecteren of herkennen. Non-verbale communicatie met bestuurders speelt voor voetgangers en fietsers een belangrijke rol, constateert Swov. Het is een onzekere factor hoe zij zich gaan gedragen in situaties zonder bestuurder.

[metaslider id=6996]

Overgangsperiode

Voor het zover is dat alle zelfrijdende voertuigen volledig autonoom door het verkeer sturen, zal er een overgangsperiode komen waarin een combinatie van handmatig bestuurde, gedeeltelijk zelfrijdende en volledig zelfrijdende voertuigen aan het verkeer deelneemt. Voor voetgangers en fietsers kan daarmee een verwarrende situatie ontstaan. Gaandeweg verandert de rol van de menselijke bestuurder van de auto. Van actieve controle gaat het naar het houden van toezicht op de situatie. Het is echter bekend dat mensen ongeschikt zijn voor deze controlerende rol, omdat zij de aandacht verliezen als zij gedurende langere tijd alleen de omgeving in de gaten moeten houden. Welke risico’s dit voor voetgangers en fietsers oplevert, is nog onbekend.

Afwachtende houding

Voetgangers en fietsers blijken op het moment een nogal voorzichtige houding ten aanzien van zelfrijdende voertuigen te hebben. Zij lijken het gedrag van zelfrijdende voertuigen niet volledig te vertrouwen. Toch blijven zij zich op dezelfde manier gedragen in het verkeer. De Swov pleit voor meer onderzoek, om ongevallen te voorkomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag of fietsers en voetgangers hun gedrag bij het oversteken of door rood rijden zullen veranderen. Ook gaat het om de manier waarop fietsers en voetgangers veilig kunnen communiceren met zelfrijdende voertuigen.

Praktijkervaring

Gaandeweg komt er steeds meer praktijkervaring met autonoom rijdende voertuigen. Vorige maand stemde het kabinet in met een ‘Experimenteerwet’, die het voor fabrikanten makkelijker maakt om tests met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg uit te voeren.

Het volledige Swov-rapport: Safe interaction between cyclists, pedestrians and automated vehicles

[metaslider id=5153]

Related Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *